TỔNG QUAN CÔNG TY

TỔNG QUAN CÔNG TY

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1992 – 2002: Cơ sở Tư nhân Sản xuất Bao Bì Vĩnh Tường

2002 – 2007: Công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Tường