Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Tên sản phẩm: VN 120 ML pet nắp nhấn

Dung tích:  120 ml

Nguyên liệu:PP

Màu săc: Màu trong