Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0216292SX

Tên sản phẩm: DD Xịt mũi 70 ml

Dung tích:  70 ml

Nguyên liệu: PP

Màu săc: Màu trắng sữa