Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0292792SX

Tên sản phẩm: VN 170 ML NẮP XÉ

Dung tích: 170ml

Nguyên liệu: PP

Màu săc: Màu Trong