Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Tên sản phẩm: Bộ chai SR 30 ml + ông nhỏ nhọt giọt chia 6 vạch (0.3-0.4-0.5-0.6-0.8-1.2)

Dung tích: 30ml

Nguyên liệu: HDPE

Màu săc: Màu trăng sữa