Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Tên sản phẩm: Dd 2 lít năp co garanti

Dung tích: 2 lit

Nguyên liệu: HDPE

Màu săc: Màu trong