Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Tên sản phẩm: DD 150 ml vòi xịt phun sương màu tím

Dung tích: 15ml

Nguyên liệu: HDPE

Màu săc: Màu trăng sữa