Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Tên sản phẩm: DD 70 ML Năp có garanti

Dung tích: 70ml

Nguyên liệu: HDPE

Màu săc: Màu trăng sữa