Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0182072SX

Tên sản phẩm: TT Lọ 100 ml

Dung tích: 100ml

Nguyên liệu:PP

Màu săc: Màu trong