Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0182082SX

Tên sản phẩm: TT Lọ 500 ml

Dung tích: 50ml

Nguyên liệu:PP

Màu săc: Màu trong