Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0182092SX

Tên sản phẩm: TT Lọ 20 ml

Dung tích: 20ml

Nguyên liệu:PP

Màu săc: Màu trong