Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Tên sản phẩm: DD 150 ML vòi xịt phun sương màu xanh

Dung tích: 150 ml

Nguyên liệu: HDPE

Màu săc: Màu trăng sữa