Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm:

Tên sản phẩm: NM Alcon 5 ml garanti trắng sữa_nắp hồng

Dung tích: 5ml

Nguyên liệu: LDPE

Màu sắc: Màu trắng sữa