Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0608012SX

Tên sản phẩm: Cốc định lượng 15 ml

Dung tích: 15ml

Nguyên liệu: PP

Màu sắc: Màu trong