Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0260161SX

Tên sản phẩm: NM Alcon 5 ml garanti_nắp trắng sữa

Dung tích: 5ml

Nguyên liệu: LDPE

Màu sắc: Màu trong