Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0260251SX

Tên sản phẩm: NM 10 ml garanti hình trụ tròn_nắp trắng trong

Dung tích: 10ml

Nguyên liệu: LDPE

Màu sắc: Màu trong