Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0216032SX

Tên sản phẩm: DD Xịt mũi 15 ml trắng sữa

Dung tích: 15ml

Nguyên liệu: HDPE

Màu sắc: Màu trắng sữa