Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0260201SX

Tên sản phẩm: NM Alcon 10 ml garanti-nắp hồng

Dung tích: 10ml

Nguyên liệu: HDPE

Màu sắc: Màu trong