Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm:

Tên sản phẩm: VN 200 ml_nắp đỏ

Dung tích: 200gr/ 200ml

Nguyên liệu: HDPE

Màu sắc: Màu trắng sữa