Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0292072SX

Tên sản phẩm: VN 45 ml

Dung tích: 45gr/ 45ml

Nguyên liệu: PP

Màu sắc: Màu trong