Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0278012SX

Tên sản phẩm: SR 15 ml

Dung tích: 15ml

Nguyên liệu: HDPE