Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm:

Tên sản phẩm: SR 30 ml

Dung tích: 30ml

Nguyên liệu: HDPE

Màu sắc: Màu trong