Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0278052SX

Tên sản phẩm: SR 30 ml trắng sữa

Dung tích: 30ml

Nguyên liệu: HDPE

Màu sắc: Màu trắng sữa