Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0278032SX

Tên sản phẩm: SR 90 ml garanti

Dung tích: 90ml

Nguyên liệu: HDPE

Màu sắc: Màu trắng sữa