Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0216072SX

Tên sản phẩm: DÙNG NGOÀI SAPHA 150ML

Dung tích: 150 ml

Nguyên liệu: HDPE

Màu sắc: Màu trắng sữa