Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0270022SX

Tên sản phẩm: BỘ DUNG NGOÀI PHẤN THOA 80GR

Dung tích: 80gr/ 80 ml

Nguyên liệu: HDPE

Màu sắc: Màu trắng sữa