Thông tin sản phẩm

Tuýp cream+gel DN 5ml (Lissio) gồm thân + nắp

Đây là sản phẩm thuộc loạt bao bì không vô trùng

Thể tích : 5 ml

Mã số : A0316193SX