Thông tin sản phẩm

Bầu Rectiofar đựng dung dịch gồm thân + nắp màu trắng đục

Đây là sản phẩm thuộc loạt bao bì không vô trùng.

Thể tích : 5 ml

Mã số : A0416172SX