Thông tin sản phẩm

Chai đựng dung dịch thuốc có nắp nón cụt gồm thân + nắp

Thể tích : 1000 ml

Mã số : A0216144SX (nắp đỏ)
Mã số : A0216134SX (nắp xanh)