Thông tin sản phẩm

Cốc dùng để đo định lượng, định mức khi sử dụng dung dịch, siro

Đây là sản phẩm thuộc loại bao bì không vô trùng

Thể tích : 15 ml

Mã số : A0608012SX

Trọng lượng : 2,55 – 3,05 gr

Chiều cao cốc : 27,9 – 28,5 mm