Thông tin sản phẩm

Chai đựng dung dịch, siro gồm thân + nắp + nút + vòng garanti

Thể tích : 70 ml

Mã số : A0278032SX

Trọng lượng : 20,14 – 22,48 gr

Chiều cao chai : 96,4 – 98,35 mm