Thông tin sản phẩm

Chai đựng dung dịch, siro thân + nắp + màng seal

Thể tích : 30 ml

Mã số : A0278022SX

Trọng lượng : 9,78 – 10,18 gr

Chiều cao chai : 72,62 – 75,58 mm