Thông tin sản phẩm

Chai đựng Gel-dung dịch mỹ phẩm, hóa phẩm, dung dịch vệ sinh gồm thân + nắp

Đây là sản phẩm thuộc loạt bao bì không vô trùng

Thể tích : 100 ml

Mã số : A0232032SX