Thông tin sản phẩm

Chai đựng dung dịch có nắp garanti các màu gồm thân + nắp

Đây là sản phẩm thuộc loạt bao bì không vô trùng

Thể tích : 1000 ml

Mã số : A0216122SX (màu vàng nắp đỏ)
Mã số : A0216082SX (màu trắng nắp đỏ)