Thông tin sản phẩm

Chai đựng dung dịch gồm thân + nắp

Đây là sản phẩm thuộc loạt bao bì không vô trùng

Thể tích : 100 ml