Thông tin sản phẩm

Hộp thuốc viên VN hình con khỉ màu hồng gồm thân + nắp + màng seal

Đây là sản phẩm thuộc loại bao bì không vô trùng

Thể tích : 50 ml