Thông tin sản phẩm

Hộp thuốc viên VN hình con chó màu trắng gồm thân + nắp + màng seal

Đây là sản phẩm thuộc loạt bao bì không vô trùng

Thể tích : 60 ml