Thông tin sản phẩm

Chai thuốc viên VN 45 ml gồm thân + nắp + nút trong.

Đây là sản phẩm thuộc loạt bao bì không vô trùng.

Thể tích chai : 45 ml.

Trọng lượng chai : 7,02 – 7,63 gr.

Chiều cao chai : 70,5 – 72 mm