Thông tin sản phẩm

Chai thuốc viên VN 40 ml Pharma gồm thân + nắp + màng seal.

Đây là sản phẩm thuộc loạt bao bì không vô trùng.

Thể tích chai : 40 ml.