Thông tin sản phẩm

Chai thuốc viên VG 150ml màu trắng sữa gồm thân + nắp + nút trong.

Đây là sản phẩm thuộc loạt bao bì không vô trùng.

Thể tích chai : 150 ml

Trọng lượng chai : 17.13 – 19,13 gr

Chiều cao thân chai : 97,5 – 99 mm