Thông tin sản phẩm

Mã số:Đang cập nhật

Tên sản phẩm: VN SUỈ 10 VIÊN

Dung tích: ựung 10 viên suỉ

Nguyên liệu: PP

Màu sắc: Màu trắng  Sua