Thông tin sản phẩm

Mã số:Đang cập nhật

Tên sản phẩm: VN 225 trong nắp nhấn

Dung tích: 225 ml

Nguyên liệu:HDPE

Màu sắc: Màu trong