Thông tin sản phẩm

Mã số:Đang cập nhật

Tên sản phẩm: VN 100 ml PET nắp nhấn

Dung tích: 100 ml

Nguyên liệu:PET

Màu sắc: Màu trong