Thông tin sản phẩm

Mã số:Đang cập nhật

Tên sản phẩm: VN 100 ml nắp nhấn mới

Dung tích: 100 ml

Nguyên liệu: PP

Màu sắc: Màu trắng sữa