Thông tin sản phẩm

Mã số:A0292782SX

Tên sản phẩm: VN 300 ml tròn trong_nắp nhấn

Dung tích: 300 ml

Nguyên liệu: HDPE

Màu sắc: màu trong