Thông tin sản phẩm

Mã số:Đang cập nhật

Tên sản phẩm: VN 250 ml

Dung tích: 250 ml

Nguyên liệu: HDPE

Màu sắc: màu trắng sữa