Thông tin sản phẩm

Mã số:Đang cập nhật

Tên sản phẩm: VN170 ml nắp vặn

Dung tích: 170 ml

Nguyên liệu: HDPE

Màu sắc: màu trắng sữa