Thông tin sản phẩm

Mã số:A0592242SX

Tên sản phẩm: VN Kẹo ngậm xanh lá

Dung tích: Đựng 24 viên

Nguyên liệu: PS

Màu sắc: màu xanh lá